Course Akademisk litteratursøgning m.m. - AU Library Arts' ph.d.-kursus

ECTS: 1

Course leader: Steen Hammershøy Andersen

Language: Danish

Graduate school: Faculty of Arts

Course fee: 0.00 DKK

Status: Course is finished

Semester: Fall 2022

Application deadline: 23/09/2022

Start date: 28/09/2022

Administrator: Henriette Jaquet

NB!

Alle kommer på venteliste indtil tilmeldingsfristen er overstået.

Kurset henvender sig altovervejende til ph.d.-studerende på Arts, og forløber over to kursusdage. 

Første kursusdag kredser om akademisk litteratursøgning som koncept og strategi med særligt fokus på din forskningsoversigt. Målet er at du bliver i stand til at planlægge og gennemføre litteratursøgning, så den matcher og udvikler sig i takt med, du arbejder med dit forskningsspørgsmål. Helt centralt står oplæg og øvelser, der beskæftiger sig med, hvordan du får forskellige søgestrategier til at hænge godt sammen med skrivning af din afhandling i det hele taget og din forskningsoversigt/literature review-afsnit i særdeleshed. 

På anden kursusdag vil der være oplæg om en række vigtige forskningsværktøjer som Orcid, Pure samt til ophavsret i forbindelse med din forskning, undervisning og dit arbejde med publikationer. Vi har et særligt fokus på god citationspraksis, samt hvordan AU Arts anvender screeningsprogrammet iThenticate. Kurset slutter med en tretimers workshop, hvor du kan få hænderne i én af følgende værktøjer understøttet af vores AU Library-eksperter på området. Vælg mellem: 1. Tekst-mining, 2. Nvivo (digital informationsanalyse), 3. Datamanagement, 4. EndNote (referencehåndtering) og 5. Akademisk litteratursøgning. 

Efter tilmelding til kurset vil du modtage en mail med kursusprogrammet og nærmere informationer om de fem workshops. 

Formål:

Kurset giver den ph.d.-studerende grundig indføring i:

  • forskellige metoder til litteratursøgning og deres informationsvidenskabelige grundproblematikker samt til valg og planlægning af søgestrategier, der matcher den enkeltes forskningsspørgsmål
  • at have en reflekteret og genrebevist tilgang til processerne bag og produktion af ens forskningsoversigt/literature review.
  • oprettelse af forskerprofi i ORCID og registreringen af publikationer m.m. i PURE.
  • ophavsretlige aspekter for open access, forskning, publikation og undervisning.
  • hvordan man undgår at plagiere i sin afhandling og bruger screeningsprogrammet af iThenticate
  • Valgfri fordybelse i ét workhop-forløb af følgende: 1. Text-/datamining, 2. digital informationsanalyse vha Nvivo, 3. Datamangement, 4. referencehåndtering i programmet EndNote. 5 systematisk litteratursøgning i fagligt relevante bibliotekssystemer, databaser og øvrige kilder.

Litteratur:

Den relevante faglitteratur til kursets forskellige oplæg findes på BrightSpace: https://brightspace.au.dk/d2l/home/46403

Målgruppe:

Kurset er altovervejende målrettet ph.d.-studerende på Arts Aarhus Universitet, men er åbent for andre ph.d.-studerende, såfremt der er ledige pladser.

Sprog:

Kurset foregår på dansk. NB: Vores kolleger på DPU Arts i Emdrup tilbyder et lignende kursus på engelsk.

Form:

Formen er primært oplægsbaseret med fokus på øvelser og aktiviteter. Der indgår en tretimers workshop i kurset.

Sted:

Det Kgl. Bibliotek, Victor Albecks Vej 1 (Bogtårnet), Aarhus, lokale: møde 4, kælderen.

Course dates:

  • 28 September 2022 09:30 - 16:00
  • 03 October 2022 09:30 - 16:00