Course Bibliotekets ph.d.-kursus for AU Library Arts

ECTS: 1

Course leader: Steen Hammershøy Andersen

Language: Danish

Graduate school: Faculty of Arts

Course fee: 0.00 DKK

Status: Course is closed for applications

Semester: Fall 2023

Application deadline: 26/09/2023

Start date: 03/10/2023

Administrator: Henriette Jaquet

NB.

Vær opmærksom på at alle kommer på venteliste indtil tilmeldingsfristen.

Første kursusdag kredser om akademisk litteratursøgning som koncept og strategi med særligt fokus på din forskningsoversigt. Målet er at du bliver i stand til at planlægge og gennemføre litteratursøgning, så den matcher og udvikler sig i takt med, du arbejder med dit forskningsspørgsmål. Helt centralt står oplæg og øvelser, der beskæftiger sig med, hvordan du får forskellige søgestrategier til at hænge godt sammen med skrivning af din afhandling i det hele taget og din forskningsoversigt/literature review-afsnit i særdeleshed.

På anden kursusdag vil der være en solid introduktion til ophavsret i forbindelse med din forskning, undervisning og dit arbejde med publikationer. I forlængelse af det har vi et særligt fokus på god citationspraksis, samt hvordan AU Arts anvender screeningsprogrammet iThenticate. Formiddagen byder også på en præsentation af de grundlæggende principper inden for datamanagement.

Kurset afsluttes af en tretimers workshop, hvor du kan få hænderne i én af følgende værktøjer understøttet af vores AU Library-eksperter på området. Vælg mellem: 1. Tekst-mining, 2. Nvivo (digital informationsanalyse) og 3. Akademisk litteratursøgning. I forlængelse af kurset, men uden for det almindelige program, udbyder vi en 1-times workshop i programmet EndNote.

Inden kurset går i gang vil du modtage en mail med det officielle kursusprogram og nærmere informationer om de fem workshops. Programmet kan også fremsendes ved at sende en mail til shan@kb.dk

Formål:

Kurset giver den ph.d.-studerende grundig indføring i:

forskellige metoder til litteratursøgning og deres informationsvidenskabelige grundproblematikker samt til valg og planlægning af søgestrategier, der matcher den enkeltes forskningsspørgsmål.

hvordan man opnår en reflekteret og genrebevist tilgang til processerne bag og produktion af ens forskningsoversigt/literature review.

ophavsretlige aspekter for open access, forskning, publikation og undervisning.

hvordan man undgår at plagiere i sin afhandling og bruger screeningsprogrammet af iThenticate

hvordan man får en god og lovlig datahåndtering i sin forskning

Valgfri fordybelse i ét workhop-forløb af følgende: 1. Text-/datamining, 2. digital informationsanalyse vha Nvivo, 3 systematisk litteratursøgning i fagligt relevante bibliotekssystemer, databaser og øvrige kilder. 4. referencehåndtering i programmet EndNote.

Litteratur:

Den relevante faglitteratur til kurset vil blive tilgængelig på BrightSpace inden kursusstart.

Målgruppe:

Kurset er målrettet ph.d.-studerende på Arts Aarhus Universitet, men er åbent for andre ph.d.-studerende, såfremt der er ledige pladser.

Sprog:

Kurset foregår på dansk. NB: Vores kolleger på DPU Arts i Emdrup tilbyder et lignende kursus på engelsk.

Sted:

Det Kgl. Bibliotek, Victor Albecks Vej 1 (Bogtårnet), Aarhus, lokale: Møderum 4, kælderen.

 

 

Course dates:

  • 03 October 2023 09:30 - 16:00
  • 11 October 2023 09:30 - 16:00