Course Forskningstræning modul II Aarhus

ECTS: 0

Course leader: Ole Schmeltz Søgaard

Language: Danish

Graduate school: Faculty of Health

Course fee: 0.00 DKK

Status: Course is open for application

Semester: Spring 2024

Application deadline: 02/01/2024

Cancellation deadline: 16/01/2024

Course type: Classroom teaching

Start date: 26/02/2024

Administrator: Lena Melchior Villadsen

Participation

Eligible participants for this course are only doctors enrolled in the medical specialist training at Videreuddannelsesregion Nord (Region Nordjylland & Region Midtjylland). The course addresses doctors who have completed the basis module “Research Training - Module I”, and to whom no independent advanced studies course is available.

Deltagelse

Dette kursus henvender sig udelukkende til læger der er optaget på speciallægeuddannelsen hos Videreuddannelsesregion Nord (Region Nordjylland & Region Midtjylland). Det er for læger der har færdiggjort "Forskningstræning - modul I", og henvender sig til de læger under uddannelse, hvis speciale ikke har et selvstændigt overbygningskursus.

Overbygningsmodul i videnskabelige metoder modul II tilbydes igennem Graduate School of Health, Aarhus Universitet, 2024.

Opfyldende kriterie for deltagelse:

Læger på speciallægeuddannelsen Region Nordjylland og Region Midtjylland. Det er for læger der har færdiggjort "Forskningstræning - modul I" , og henvender sig til de læger under uddannelse, hvis speciale ikke har et selvstændigt overbygningskursus. 

Formål og læringsmål:

Kurset er tænkt som en overbygning på det tre dages varende grundmodul i forskertræning afholdt af Århus Universitet, og henvender sig til de læger under uddannelse, hvis speciale ikke har et selvstændigt overbygningskursus. Det behandler nye emner og foretager samtidig en dyberegående gennemgang af nogle af de emner, der blev behandlet på introduktionskurset. Kurset skal udbygge deltagernes forståelse for baggrunden for generering af forskningsbaseret viden og implementering af ny viden som rationelt beslutningsgrundlag i den kliniske hverdag. Det er hensigten, at videreudvikle kursisternes forudsætninger for kritisk at vurdere videnskabelig litteratur og resultater. Dette skal sætte deltagerne i stand til at vurdere ny viden som rationelt grundlagt for kliniske beslutninger. Kurset skal inspirere deltagerne til at bruge videnskabelige metoder i hverdagen som grundlag for at validere diagnostik og behandling, og anvende videnskabelige metoder i arbejdet med kvalitetssikring af diagnostik og behandling. Der er lagt vægt på, at indholdet er relevant for kursuslægernes kliniske virkelighed, og at den opnåede viden er anvendelig i den kliniske hverdag.

 • Kritisk artikellæsning og identifikation af designmæssige styrker og svagheder
 • Forståelse og indblik i forskellige studiedesigns og metoder, herunder kvalitativ forskning, registerforskning og klinisk interventionsforskning
 • Forståelse af statistiske begreber og brug af grundlæggende statistiske metoder og tests
 • Brug af referenceprogrammer til håndtering af litteraturlister ved protokol/artikelskrivning
 • Opbygning af kliniske studier, styrkeberegninger og videnskabsetiske overvejelser
 • Bevidsthed omkring lovpligtige anmeldelser af videnskabelige projekter
 • Teoretisk og praktisk formidling af videnskabelige data

Form:

Undervisningsformen varierer med mellem emne-specifikke forelæsninger, gruppearbejde, praktiske øvelser og selvstændig arbejde med gennemgåede emner i IT-lab. Der lægges stor vægt på kursist inddragelse i undervisning, og kursisterne opfordres til at bruge deres egne forskningsspørgsmål/opgaver som udgangspunkt for det selvstændige arbejde.

OBS! Kurset afholdes på dansk - this course is conducted in Danish

Venue:

Viktor Albeck bygningen, Universitetsparken, Aarhus C

Tildeling af pladser ved tilmelding:

 Ved tilmelding vil alle blive tilmeldt en venteliste. Der holdsættes løbende fra ventelisten indtil de første 70 % af kursuskapaciteten er tildelt. Når tilmeldingsfristen er nået, holdsættes de sidste 30 % af pladser, prioriteret ud fra hvornår ansøgerens speciallægeuddannelse afsluttes.

Afmelding og betaling:

Afmelder man sig kurset efter afmeldingsfristen kan man blive opkrævet et deltagergebyr fra Videreuddannelsescenter Nord (Region Nordjylland og Region Midtjylland). Det samme gør sig gældende ved udeblivelse uden afmelding til kursusadministrator.

Course dates:

 • 26 February 2024 08:15 - 15:00
 • 27 February 2024 08:15 - 15:00
 • 28 February 2024 08:15 - 15:00
 • 29 February 2024 08:15 - 15:00