Course Forskningstræning modul I Aarhus

ECTS: 0

Course leader: Ole Schmeltz Søgaard

Language: Danish

Graduate school: Faculty of Health

Course fee: 0.00 DKK

Status: Course is closed for applications

Semester: Fall 2024

Application deadline: 17/06/2024

Cancellation deadline: 27/06/2024

Course type: Classroom teaching

Start date: 19/08/2024

Administrator: Lena Melchior

Participation

Eligible participants for this course are only doctors enrolled in the medical specialist training at Videreuddannelsesregion Nord (Region Nordjylland & Region Midtjylland)

Deltagelse

Dette kursus henvender sig udelukkende til læger der er optaget på speciallægeuddannelsen hos Videreuddannelsesregion Nord (Region Nordjylland & Region Midtjylland)

Grundkursus i videnskabelige metoder modul I tilbydes igennem Graduate School of Health, Aarhus Universitet, 2024.

Opfyldende kriterie for deltagelse:

Læger på speciallægeuddannelsen Region Nordjylland og Region Midtjylland

Formål og læringsmål:

Det samlede 20-dages varende forskningsmodul i speciallægeuddannelsen har til formål at opøve kompetence til at opsøge, vurdere og udvikle ny viden samt anvende denne viden til kritisk vurdering samt evaluering af etableret praksis. Formålet med dette 3-dages grundkursus er at lære at anvende forskningsresultater som baggrund for det daglige kliniske virke:

  • Hvorledes en problemstilling formuleres med udgangspunkt i aktuel klinisk praksis og hvorledes tilstedeværende og manglende viden omkring problemstillingen påvises.
  • Hvorledes en systematisk eftersporing i forskningslitteraturen til belysning af en given problemstilling foretages.
  • Gennemgang af forskningsdesign og diskussion af deres styrke og svagheder i forhold til at vurdere om en behandling har effekt.
  • Fortolkning af litteraturens videnskabelige kvalitet (evidensniveau) og betydning (evidensgrad) og hvorledes denne viden anvendes i en kritisk vurdering af etableret praksis
  • Hvorledes en mundtlig præsentation af klinisk viden præsenteres (indhold, struktur, form – herunder powerpoint).

Form:

Der tages udgangspunkt i kursistens egen kliniske hverdag og kursistens eget forskningsspørgsmål/opgave. Erfaringsmæssigt får kursister, der har forberedt et forskningsspørgsmål (idé til forskningsopgaven) størst udbytte af kurset, da der er god mulighed for at arbejde med spørgsmålet/opgaven på kurset. Der veksles mellem foredrag, diskussioner i gruppen og selvstændigt.

OBS! Kurset afholdes på dansk - this course is conducted in Danish

Venue:

Viktor Albeck bygningen, Universitetsparken, Aarhus C

Tildeling af pladser ved tilmelding:

Ved tilmelding vil alle blive tilmeldt en venteliste. Der holdsættes løbende fra ventelisten indtil de første 70 % af kursuskapaciteten er tildelt. Når tilmeldingsfristen er nået, holdsættes de sidste 30 % af pladser, prioriteret ud fra hvornår ansøgerens speciallægeuddannelse afsluttes.

Afmelding og betaling:

Afmelder man sig kurset efter afmeldingsfristen kan man blive opkrævet et deltagergebyr fra Videreuddannelsescenter Nord (Region Nordjylland og Region Midtjylland). Det samme gør sig gældende ved udeblivelse uden afmelding til kursusadministrator.

Course dates:

  • 19 August 2024 09:00 - 16:00
  • 20 August 2024 09:00 - 16:00
  • 21 August 2024 09:00 - 16:00