Course Forskningstræning modul I Aarhus

ECTS: 0

Course leader: Ole Schmeltz Søgaard

Language: Danish

Graduate school: Faculty of Health

Course fee: 0.00 DKK

Status: Course is open for application

Semester: Fall 2023

Application deadline: 04/09/2023

Start date: 02/10/2023

Administrator: Lena Melchior Villadsen

Participation

Eligible participants for this course are only doctors enrolled in the medical specialist training at Videreuddannelsesregion Nord (Region Nordjylland & Region Midtjylland)

Deltagelse

Dette kursus henvender sig udelukkende til læger der er optaget på speciallægeuddannelsen hos Videreuddannelsesregion Nord (Region Nordjylland & Region Midtjylland)

Grundkursus i videnskabelige metoder modul I tilbydes igennem Graduate School of Health, Aarhus Universitet, 2023.

Opfyldende kriterie for deltagelse:

Læger på speciallægeuddannelsen Region Nordjylland og Region Midtjylland

Formål og læringsmål:

Det samlede 20-dages varende forskningsmodul i speciallægeuddannelsen har til formål at opøve kompetence til at opsøge, vurdere og udvikle ny viden samt anvende denne viden til kritisk vurdering samt evaluering af etableret praksis. Formålet med dette 3-dages grundkursus er at lære at anvende forskningsresultater som baggrund for det daglige kliniske virke:

  • Hvorledes en problemstilling formuleres med udgangspunkt i aktuel klinisk praksis og hvorledes tilstedeværende og manglende viden omkring problemstillingen påvises.
  • Hvorledes en systematisk eftersporing i forskningslitteraturen til belysning af en given problemstilling foretages.
  • Gennemgang af forskningsdesign og diskussion af deres styrke og svagheder i forhold til at vurdere om en behandling har effekt.
  • Fortolkning af litteraturens videnskabelige kvalitet (evidensniveau) og betydning (evidensgrad) og hvorledes denne viden anvendes i en kritisk vurdering af etableret praksis
  • Hvorledes en mundtlig præsentation af klinisk viden præsenteres (indhold, struktur, form – herunder powerpoint).

Form:

Der tages udgangspunkt i kursistens egen kliniske hverdag og kursistens eget forskningsspørgsmål/opgave. Erfaringsmæssigt får kursister, der har forberedt et forskningsspørgsmål (idé til forskningsopgaven) størst udbytte af kurset, da der er god mulighed for at arbejde med spørgsmålet/opgaven på kurset. Der veksles mellem foredrag, diskussioner i gruppen og selvstændigt.

OBS! Kurset afholdes på dansk - this course is conducted in Danish

Venue:

Viktor Albeck bygningen, Universitetsparken, Aarhus C

Tildeling af pladser ved tilmelding:

Ved tilmelding vil alle blive tilmeldt en venteliste. Der holdsættes løbende fra ventelisten indtil de første 70 % af kursuskapaciteten er tildelt. Når tilmeldingsfristen er nået, holdsættes de sidste 30 % af pladser, prioriteret ud fra hvornår ansøgerens speciallægeuddannelse afsluttes.

Afmelding og betaling:

Afmelder man sig kurset efter afmeldingsfristen (ca. 2 uger før kursusstart) kan man blive opkrævet et deltagergebyr fra Videreuddannelsescenter Nord (Region Nordjylland og Region Midtjylland). Det samme gør sig gældende ved udeblivelse uden afmelding til kursusadministrator.

Course dates:

  • 02 October 2023 09:00 - 16:00
  • 03 October 2023 09:00 - 16:00
  • 04 October 2023 09:00 - 16:00